1193992420.24.jpgNone.full

Førsteamanuensis John Pål Inderberg (t.v.) og professor Bjørn Alterhaug ved NTNU held kurs i improvisering for bedrifter og andre. Foto: Gorm Kallestad/NTNU Info