tmpzOVNvR_None

Stipendiat Patrick Kermit, Inst. for sosialt arbeid og helsevitenskap. Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info