tema_tredemolle

Stor nytte av styrketrening Arne Sæter i Leksvik har arbeidsrelatert kols og fikk streng beskjed om å trene da han fikk diagnosen. Med egen tid og egne krefter, og med støtte fra både lokallaget i LHL og kommunen i Leksvik, har han nå etablert et treningssenter i Leksvik. Foto: Christina B. Winge