tema_stort-kampen-mot-kols

300 000 nordmenn har kols, og årlig dør 2000 personer av sykdommen. I 2020 vil kols bli den tredje viktigste dødsårsaken i vår del av verden. Foto: Morguelfile