tema_lunger-kamp-kols-lunge

Jarl Reitan på SINTEF jobber med å få til bedre samhandling i helsesektoren. Foto: Geir Mogen