tema_hunt-kamp-kols

Genetisk disponert? Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er verdens største folkehelseundersøkelse og har fulgt befolkningen i Nord-Trøndelag i over 20 år. Et viktig spørsmål HUNT-undersøkelsen håper å gi svar på, er hvorfor noen får kols og andre ikke – til tross for at de er eksponert for de samme forurensende faktorene. En teori er at genetisk disposisjon gjør oss mer eller mindre sårbare for skadelig påvirkning fra miljøfaktorer. Foto: Elin Fugelsnes/NTNU Info