kn_miniportr

SIGRID BERG (28)
Stipendiat ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Foto: Tore Oksholen