kn_miniportr

SIGRID BERG (28) Stipendiat ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Foto: Tore Oksholen