MINIPORTRETTET OPPLYSNINGSTID

Knut Ove Eliassen (47) Professor ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU Foto: Tore Oksholen