1188824092.19.jpgNone.medium

Thea Thorsen sammen med Kvitt-eller-dobbelt kandidat Cedrik Lyngroth Andersen (foto: Anne Liv Ekroll/NRK)