mos_boks

Hjernens hemmeligheter er som et lukket roms mysterium. Når rotta utforsker den svarte boksen, får May-Britt Moser sine spor fra sensorene som er i rottas hjerne. Gradvis kan de pusle sammen hukommelsens biter. Foto: Geir Mogen