mos_ball2

Den svarte streken viser hvor rotta har sprunget og spasert rundt i den svarte boksen. De røde prikkene viser hvor i boksen bestemte hjerneceller har våknet til liv og sendt et signal om at «Hei, nå er jeg akkurat på det stedet igjen!». Såkalte stedsceller er en vesentlig del av hjernens evne til å lage seg kart over omgivelsene, vår stedsans. Foto: Geir Mogen