nyh_sveis

INDUSTRIKLYNGER: Å koble naturgass og jernmalm kan skape effektive industriklynger. Foto: SINTEF Materialer og kjemi