nyh_kart

INTERESSANT REGION: Forskere ved SINTEF/NTNU mener at områdene i nord peker seg ut blant de mest attraktive regioner for å etablere ny, moderne industri. Illustrasjon: Medialab as