FORSKNINGSSJEFENS FOKUS Håvard Røsvik

Forskningssjef Håvard Røsvik Avd. for fiskeriteknologi, SINTEF Fiskeri og havbruk