Bioteknologi med rik utstyrspark

Foto: SINTEF Materialer og kjemi