1193119522.03.jpgNone.medium

Kurt Ingar Draget og Cathrine Taylor ved NTNU har samarbeidet med St Olavs Hospital om testing av algenes virkning på CF-slimet. Foto: Mentz Indergaard.