1190105766.54.jpgNone.medium

Sterke historier blir til hullportrett av kunstner og professor Anne-Karin Furunes. Foto: Gorm Kallestad/NTNU Info/Scanpix