rep_aalberg

Foto: Geir Mogen
Valgforsker Toril Aalberg frykter at kjønnsstereotypiene festner seg jo eldre guttene blir.