dna_forsker

Foto: Geir Mogen I dag vert organismane identifisert gjennom tidkrevjande arbeid under mikroskopet. – Denne prosessen vil kunne bli enklare i framtida, seier forsker Elisabeth Stur ved NTNU Vitskapsmuseet.