dna_barcoder

Foto: Biodiversity Institute of Ontario, Guelph Om lag slik vil han kunne sjå ut, den vesle artsanalysatoren. Han er litt større enn ein mobiltelefon, og alt du treng, er eit fragment frå eit dyr eller ein plante.