1190809778.09.jpgNone.medium

Sten Olaf Hanssen - VVS-professor - er bekymret for at tette vegger og tak ikke blir kompensert med tilstrekkelig ventilasjon for nok utskifting av inneluft. Han kan dokumentere høyere sykefravær ved lav ventilasjonsgrad. (Foto: Tor H. Monsen)