Sammen for livet8

Ny bioteknologilov
Regjeringen la i januar fram for Stortinget forslag om endring i den eksisterende bioteknologiloven. Regjeringen vil tillate forskning på overtallige befruktede egg «innenfor etisk forsvarlige rammer», som det heter. I dag blir overtallige egg destruert. Regjeringen foreslår også en revisjon av dagens regulering av preimplantasjonsdiagnostikk (PGD). PGD har vært praktisert som en dispensasjonsordning siden september 2004, i forbindelse med Mehmet-saken. Forslaget til ny bioteknologilov skal behandles i høst. Foto: Samfoto.