Sammen for livet7

Europa i solnedgang Ingen populasjon hvor fødselsraten har sunket til under 1,5 barn per kvinne, har noen gang maktet å ta seg opp igjen. Land som Italia, Spania og Tyskland er allerede under grensa. Italia kan ha tapt kampen. Også her i Norge er vi i faresonen – vi er under vedlikeholdsgrensa på 2,1 barn per kvinne, og det går feil vei. Foto: Bob Krist/Corbis/Scanpix.