Sammen for livet5

Han ga Mona livet Professor emeritus Kåre Molne blir opprørt over holdningen «det er ingen menneskerett å få barn». – Når ble spørsmålet om menneskeretter av?gjørende for behandling? Det er heller ingen menneskerett å aldri bli syk. Vi behandler jo syke likevel, konstaterer han. Molne er prøverørsbefruktningens norske far. Han samlet i 1981 en gruppe unger leger rundt seg og satte i gang et løp som førte fram til at Norges førstefødte prøverørsbarn så dagens lys tre år senere. Foto: Rune Petter Ness/Adresseavisen.