Sammen for livet4

Den førstefødte
Mona Susanne Tetlie, Norges førstefødte prøverørsbarn, kom til verden den 17. juli 1984. Mona Susanne har levd et liv i offentlighetens søkelys: Alle merkedager i hennes liv er blitt fanget opp av mediene, fram til hun som 21-åring selv ble mor ved hjelp av naturmetoden. Her er hun med sitt andre barn. Foto: Tore Oksholen/NTNU Info.