Sammen for livet3

Teknologisk befruktning Ved Seksjon for assistert befruktning ved Kvinne/barn-senteret på St. Olavs Hospital skaper bioingeniør TrineThomassen mange nye livshistorier. Hver dag, omtrent klokka halv ni, starter egguthentinga. Dersom prosessen går som forutsatt, settes de inn igjen ca. 50 timer senere. Foto: Geir Mogen.