Sammen for livet

Assistert befruktning begynte som et pioner-prosjekt i et juridisk vakuum. Metoden ble utviklet ved universitetet som nå heter NTNU. I dag er den lite kontroversiell. Men hvert bioteknologiske sprang de siste tiårene har skapt ny juridisk hodepine for norske politikere. Foto: Science Photo Library/GV-press.