rep_menn

Petter Bae Brandtzæg og Asbjørn Følstad ved SINTEF IKT forsker på nettsamfunn. Foto: SINTEF Media.