Hos barfotlegen7

Foto: Lise Åserud, Scanpix Støttet av Forskningsrådets Globvac-program, samler Inger B. Scheel, Susan Munabi-Babigumira og Claire Glenton viten om behov som ufaglærte helsearbeidere kan dekke.