kn_forskersjef

Forskningssjef Ole Christian Bendixen, Avd. for Instrumentering og mikroelektronikk, SINTEF IKT