kn_forskersjef

Forskningssjef
Ole Christian Bendixen, Avd. for Instrumentering og mikroelektronikk, SINTEF IKT