tmpMtTsPH_None

Professor Anders Johnsson og stipendiat Bjarte G. S. Solheim. Foto: Tor H. Monsen