1188455489.32.jpgNone.full

Spiring! Bildet er fra Den internasjonale romstasjonen og viser Vårskrinneblomst med noen få millimeters vekst. Fotoet er fra nedre del av vekstkammeret som planten befinner seg i. Pinnen på bildet peker oppover mot lyskilden. Kammeret er cirka 10 cm høyt. Foto: ESA/NASA.