1186475079.77.jpgNone.full

Et vekstkammer settes inn i en kopi av mikrodrivhuset. Foto: Rom romsenter.