1186475053.48.jpgNone.full

Den internasjonale romstasjonen. Foto: NASA