1186146306.71.jpgNone.medium

Bruen Interstate 35-W var fra 1967. (Foto: www.mrdbridges.com