1184832961.37.jpgNone.medium

Professor Ole-Jan Iversen kan ha funnet nøkkelen til psoriasis-gåten. Arkivfoto: NTNU-Info/Elin Fugelsnes