nyn_robot-olje-og-gass

Foto: Pål Liljebäck, SINTEF IKT