MINIPORTRETTET IKT-LØSNINGER FOR MASSENE

Eric Monteiro (45)
Professor, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU
Foto: Kai Torgeir Dragland