Klimahjelp i skiftende vær7

Hvor kan vi bidra globalt? Norge er et lite land og kan bare bidra innenfor nisjer i verdenssammenheng. Ekspertene trekker fram teknologi rundt solceller, vindkraft offshore, biodiesel og rensing av gass- og kullkraftverk som mulige bidrag. Andre mener det først og fremst er finansiering og samarbeid rundt globale avtaler som kan være Norges bidrag.