Klimahjelp i skiftende vær6

Drivstoff fra skogsvirke Andre generasjon biodiesel og bioetanol kan vise seg å bli en mulighet for norsk industri. Drivstoff basert på skogsressurser kan også bli et viktig virkemiddel for å redusere utslippene fra transportsektoren. Foto: Rune Petter Ness.