Klimahjelp i skiftende vær5

Det blåser til havs Fordelene med å plassere vindmøller offshore er for det første bedre vindforhold. Det blåser rett og slett mer til havs. For det andre kan det bygges store anlegg. Bare på én blokk i Nordsjøen (60x60 km) kan man produsere kraft som overgår hele vannkraftproduksjonen i Norge. Tas ti blokker i bruk, kan hele Europas forbruk produseres. Foto: HYDRO.