Klimahjelp i skiftende vær3

Enslige svaler? Kritikere mener at bygging av renseanlegg ved gasskraftverkene på Kårstø (bildet) på Kårstø og Mongstad neppe er lurt og at få vil følge i Norges fotspor. Årsaken er at det deles ut for mange gratiskvoter til industrien, og det blir vanskelig å få til bindende klimaavtaler. Kanskje vil noen land innføre rensing på kraftverkene sine, men det vil neppe bli noen sentral løsning på klimaproblemet, ifølge kritikerne. Foto: Ingarth – www.ettoyeblikk.no