Klimahjelp i skiftende vær2

Eksemplets makt Nils Røkke, direktør for gassteknologi i SINTEF, mener at renseanlegget ved det kommende gasskraftverket påKårstø vil bli et viktig utstillingsvindu: En unik sjanse for Norge til å vise verden at CO2-håndtering er mulig, og hvordan det helt konkret kan gjennomføres langs hele kjeden fra fangst via transport til lagring. Foto: Geir Mogen.