Klimahjelp i skiftende vær

Klimagasser fra de industrialiserte landene må reduseres med to tredjedeler innen år 2050. I tillegg må land som Kina og India få energivennlige løsninger. Hvordan kan Norge bidra med teknologi for å redde klimaet? Foto: Morguefile/solidphoto.