Helsesjekk i heimen3

Illustrasjonsoto: Norchip Bedriften Norchip AS har kommet langt i å utvikle analyseutstyr som på noen minutter utfører en kjemisk/biologisk analyse av kroppsvæsker. Prøvene legges på en plastbrikke på størrelse med et kredittkort, og systemet fungerer som mikrolaboratorium.