Helsesjekk i heimen3

Illustrasjonsoto: Norchip

Bedriften Norchip AS har kommet langt i å utvikle analyseutstyr som på noen minutter utfører en kjemisk/biologisk analyse av kroppsvæsker. Prøvene legges på en plastbrikke på størrelse med et kredittkort, og systemet
fungerer som mikrolaboratorium.