kn_forsksjef

Forskningssjef: Ragnhild Wahl, Avdeling for Transportsikkerhet og -informatikk, SINTEF Teknologi og samfunn