Der klangene dannes3

Så vitenskapelig kan en sangstemme framstilles. Her ser vi utviklingen samtidig i hals, pusteorgan og lydproduksjonen hos en sopran som synger en oktav oppover i mezzoforte, glissando. Øverst: ultralydbilde av de svingende stemmebåndene. Deretter: lydanalyse av samme oktav, 2., 3. og 4. formant, det vil si frekvensområder. Til slutt elektromyogram over aktiviteten i den skrå halsmuskelen, kappemuskelen, øvre og nedre brystkasse, og magen.