tmp1-JTyC_None

Skjematisk framstilling av Resonator: Den blå og grønne delen er stempelet som dyttes fram og tilbake av gassfjærene i hver ende av sylinderen. For mer informasjon, se www.resonator.no