tmp6BqwoM_None

Jordskjelv ødelegger bygninger: Kanskje kan nanoleire forhindre slike sammenrasinger i framtida.