tema_hoved-lyser-i-stille-grender

I Norge produserer vi nesten all elektrisitet med vannkraft. Men gigantutbyggingenes tid er forbi. Myndighetene håper at ti prosent av strømmen om noen år kan komme fra småskalaprodusenter. Ikke alle mener det er god miljøpolitikk. Foto: Bård Løken/Samfoto.